Home / Dak Bui

Dak Bui

Thích xem phim, nghe nhạc, làm trò hề. Ngoài ra thích phá phách, loi nhoi và thích đủ thứ chiêu trò khác. Cực kỳ ghét con gián và tôm khô